bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zgodnie z zapiami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. Nr 10 poz. 68) 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz. 1000).

AktualnościOpublikował: Anna Lisicka
Publikacja dnia: 26.07.2018
Podpisał: Anna Lisicka
Dokument z dnia: 05.10.2009
Dokument oglądany razy: 314 859